Hakkımızda

Firmamız Kaliteyi güveni ve siz müşterilerimizi düşünerek yoluna emin adımlarla devam etmektedir.
Misyonumuz

  •     İnşaat sektöründe topluma ve çevreye olan sorumluluk bilinci ile şirketimiz hedefleri , stratejileri ve değerleri doğrultusunda;
  •     Çalışanların ve müşterilerin en üst düzeyde ihtiyaçlarını karşılayarak;
  •     Tüm kaynakları en verimli şekilde kullanarak ve sürekli gelişme sağlayarak;
  •     Hedef pazarlarda rekabet edebilir ürün ve hizmet sunmaktır.


Değerlerimiz

  •     İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüm faaliyetlerimizde odak noktamızdır.
  •     Müşteri tatmini ve bağlılığı birinci önceliğimizdir.
  •     Eğitilmiş deneyimli ve katılımcı çalışanlarımız en önemli varlığımızdır.
  •     Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya ve enerji tasarrufuna önem veririz.
  •     Sosyal paydaşlarımızla ilişkilerde güveni , saygıyı ve iş etiğini esas alırız.
  •     Topluma katkıda bulunmaya önem veririz.


    Vizyonumuz

Bölge sanayisindeki öncü konumunu güçlendirerek Türk inşaat sektörünün üst seviyelerinde yerini almaktır.